Latest Post

แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร ฉบับเต็ม

จังหวัดระยอง สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เรารวบรวมมาให้ท่านแล้วที่นี้ 2017 หรือ 2560 อ่านข้อมูล ประวัติ ระยอง อ่านข้อมูล ระยอง ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แบบเต็ม Brookside Valley บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท เมืองบรุคไซด์ ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยภูมิประเทศที่สวยงามกลางหุบเขาขนาดราว 500 ไร่ สวยงามแปลกตากับบ้านพักสีลูกกวาดกว่า 300 หลัง และทะเลสาบขนาดกว่า 30 ไร่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ บริการรถพาเที่ยว ถ่ายภาพจุดชมวิว และ สถานที่ท่องเที่ยวจำลอง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส พายเรือ ขี่จักรยานน้ำในทะเลสาบ ขี่รถ ATV ขี่จักรยานอากาศ ชมแปลงปลูกผักสลัดอนามัยจากBrookside Hydro-Green และศึกษาการเพาะเชื้อเห็ดนานาชนิด ตลอดจนสาธิตและการเก็บผลผลิตจากแปลงเพาะปลูก เพื่อใชเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้บริการที่ภัตตาคารบรุคไซด์   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตะพง   เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตะพง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง มีเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ได้แก่ เส้นทางที่เริ่มจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงผ่านกลุ่มเกษตรข้าวกล้อง อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด และไปสิ้นสุดที่โครงการบ้านปลา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงมีจักรยานไว้บริการให้นักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตะพง โทร. 0 3866 4053 นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์อยู่ในสวนปาหนัน หมู่ 3 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง อัตราค่าที่พัก 350 บาท/คน/คืน พร้อมอาหาร 2 มื้อ, บ้านพัก พักได้ 25 คน ราคา 1500 บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนปาหนัน โทร. 0 3866 4477, 08 1300 9018 บ้านเพ บ้านเพ อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 19 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิทแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 231 ไปประมาณ 5 กิโลเมตร หรือแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 238 ประมาณ 3 กิโลเมตร มีร้านขายของพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น น้ำปลา ปลาหมึก กุ้งแห้ง กะปิ ฯลฯ และเป็นที่ตั้งของท่าเรือไปเกาะเสม็ด และท่าเทียบเรือประมงด้วย พระเจดีย์กลางน้ำ ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ 2 กิโลเมตร ใกล้ปากแม่น้ำระยอง องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2416 โดยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองคนแรกเป็นผู้สร้าง เจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์ก่ออิฐฉาบปูน ทรงระฆัง สูงประมาณ 10 เมตร นี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาวเรือว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้ว ใกล้ ๆ กันยังเป็นป่าชายเลนที่มีต้นโกงกางหนาแน่น มีสะพานไม้คดเยวเข้าไปด้านใน ปลายสุดของศาลาเป็นจุดชมวิวที่ให้นั้งชมบรรยากาศของปากน้ำระยอง  พอถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปีจะมีงานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ แข่งเรือยาว และงานลอยกระทง พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน ตั้งอยู่ที่วัดบ้านดอน เป็นที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่ จำนวน 100 ตัว มีอายุมากกว่า 200 ปี ที่นำมาจากจังหวัดพัทลุง เมื่อ ปี พ.ศ. 2431 รวมถึงหนังใหญ่ชุดใหม่ที่ใช้แสดงในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าชมการแสดงหนังใหญ่ควรติดต่อก่อนล่วงหน้าประมาณ 3 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 5087 0235, 08 9831 6053 วัดป่าประดู่ อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ข้างโรงพยาบาลระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ วิหารพระปาลิไลยก์ พระปางปาลิไลยก์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่คู่กับวัดนี้เช่นเดียวกับพระพุทธไสยาสน์ องค์พระสูง 6.02 เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2501 พระพุทธไสย์ยาสน์   เป็นพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย องค์พระทำด้วยอิฐถือปูน เดิมอยู่กลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี พ.ศ. 2524 มความยาว 11.95 เมตร โบสถ์หลังเก่า  พระครูสมุทสมานคุณและชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2449 การก่อสร้างใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีหลังคาซ้อนกันสองชั้นประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานศิลปกรรมแบบจีน โดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันของโบสถ์ การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก จากถนนสุขุมวิท สาย 3 ผ่านตัวเมือง จังหวัดระยองจุดสังเกตคือ ผ่านโรงพยาบาลระยอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยถนนป่าประดู่จะถึงวัดป่าประดู่ เส้นทางที่ 2 จากถนนสาย 36 (บายพาส) ถึงสี่แยกเกาะลอย ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนจันทอุดม ผ่านตัวเมืองจังหวัดระยอง พอถึงสามแยกโรงพยาบาลให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท สาย 3 ผ่านโรงพยาบาลระยอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยถนนป่าประดู่จะเห็นวัดป่าประดู่ วัดสารนารถธรรมาราม อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 265 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน ปากทางเข้าอำเภอแกลง แยกซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2488 มีมหาอุโบสถปูชนียสถานที่สวยงาม เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป องค์พระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราช วัดมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณมุมกำแพงแก้วรอบอุโบสถทั้ง 4 ได้จำลองเอาพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญของแต่ละภาคไว้ คือ พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง และพระบรมธาตุไชยา วัดโขดทิมธาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดู่ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2007 ผู้สร้างชื่อทิม เป็นเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนัง และหลวงพ่อขาวที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวระยอง และมีการจัดงานบูชานมัสการประจำปี ในวันที่ 13-14 เมษายนของทุกปี ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ อยู่ตรงข้ามกับทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตรงกิโลเมตรที่ 278 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร หรือจะเข้าทางถนนที่เข้าสู่ปากน้ำประแสร์อีกทางหนึ่งก็ได้ ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรฯ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระยอง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสิน ตำบลท่าประดู่ มีต้นสะตือขนาดใหญ่อยู่หน้าศาล อายุประมาณ 300 ปี เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำช้างมาผูกไว้ที่ใต้ต้นสะตือนี้เมื่อครั้นเสด็จผ่านระยองไปเพื่อรวบรวมไพร่พล และตั้งทัพเพื่อเตรียมกู้อิสรภาพที่จันทบุรี ภายในศาลมีรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินในท่าประทับยืนประดิษฐานอยู่ และมีงานสมโภชประจำปีในช่วงตรุษจีน ศาลฯ เปิดเวลา 06.00-18.00 น. ทุกวัน  การเดินทาง[…]

ระยอง

ระยอง ประวัติจังหวัดระยอง สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง ระยอง ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจากหลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณ ระยองมีชนพื้นเมืองคือชาวซอง ซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจายโดยทั่วไปในภาคตะวันออก ในประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2เริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อสันนิษฐานว่า น่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ในเดือนยี่ปี พ.ศ.2309 พระยาวชิรปราการ หรือ พระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มุ่งสู่ตะวันออกมาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยอง และได้ปราบปรามคณะกรรมการเมืองที่แข็งข้อยึดเมืองระยองได้ จากความสามารถครั้งนั้น เหล่าทหารจึงยกย่องให้เป็น “เจ้าตากสิน”ก่อนเดินทัพไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดที่ดินในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าได้ในปี พ.ศ.2113 อ่าน รีวิว ที่เที่ยว จังหวัดระยอง อ่านข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวระยอง ปี 2560 ธงประจำจังหวัดระยอง คำขวัญจังหวัด ระยอง และความหมาย ผลไม้รสล้ำ ระยอง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยผลไม้นานาชนิด อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ สับปะรดมังคุด มะม่วง กล้วย ลองกอง และบางชนิดได้ชื่อว่ามีรสชาดดีหรืออร่อยที่สุดในโลก ซึ่งได้แก่ ทุเรียน สับปะรดผลไม้ 5 ลำดับแรก ที่ทำรายได้สูงสุดให้จังหวัดระยอง ได้แก่ 1. ทุเรียน 2. สับปะรด 3. มะม่วง 4. เงาะ 5. มังคุด จังหวัดระยองได้จัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง” เป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูผลไม้ออกผลประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตด้านผลไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะเวลาที่จัดประมาณ 10 วัน มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดขบวนรถผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวนการประกวดผลไม้ การแข่งขันรับประทานผลไม้ เนื่องจาก ผลไม้ของจังหวัดระยองมีรสชาด เป็นที่นิยมชมชอบรับประทานของชาวต่างประเทศ ดังนั้น ทาง กรอ.จังหวัดระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง ได้ผลักดันให้มีการส่งผลไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งอันได้แก่การส่งสับปะรดไปจำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และยังได้ขอให้รัฐบาลผลักดันให้มีการ เปิดตลาดทุเรียนในประเทศจีน เนื่องจากชาวจีนนิยมรับประทานทุเรียนมาก และจีนมีประชากรนับ พันล้านคน หากเปิดตลาดจีนได้สำเร็จ ต่อไปจีนจะเป็นลูกค้าที่สำคัญรายใหญ่ของประเทศไทย นอกจากนี้ กรอ.จังหวัดระยองยังผลักดันให้มีการส่งทุเรียน ไปจำหน่ายที่ประเทศฮ่องกง โดยใช้สะนามบินอู่ตะเภา แทนสนามบินดอนเมือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม ได้จัดเที่ยวบินมาขนส่งผลไม้จากสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 ในช่วงฤดูผลไม้ที่ผ่านมา และปีนี้เป็นปีที่ 4 โดยคาดว่าต่อไปสนามบินอู่ตะเภาจะได้รับการพัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์โดย สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมผลไม้ไทย บริษัท สุภัทราแลนด์ จำกัด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานฑูตไทย ประจำประเทศสิงคโปร์ สถานฑูตไทยประจำประเทศมาเลเซียและจังหวัดระยอง ได้จัดงาน “ส่งเสริมผลไม้และอาหารไทย” ณ สถานฑูตไทยในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย สินค้าที่นำไปจำหน่ายมี ทุเรียน เงาะ มะม่วง สับปะรด ส้มโอ มะละกอ ฝรั่ง ทุเรียนกวน สับปะรดกวน ผลไม้และน้ำผลไม้กระป๋อง และอาหารทะเลแห้ง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงด้าน “ผลไม้รสล้ำ” ให้แก่จังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่ง และสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ระยอง เพราะแท้จริงแล้วสิงคโปร์นั้นคือตลาดโลก จึงทำให้ผลไม้ของจังหวัดระยองเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อ่านรวมข้อมูล ที่เที่ยว ระยอง ที่พัก ระยอง อุตสาหกรรมก้าวหน้า          โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโครงการนำร่องภายใต้แผน Eastern Seaboard ที่รัฐบาลได้เตรียมโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานไว้อย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน แหล่งน้ำ ท่าเทียบเรือ จากสถิติการได้รับการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม จาก BOI ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าจังหวัดระยองมีการขอรับ และได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีแนวโน้มการได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้มีการผลักดันความเจริญและการจ้างงานในภูมิภาค ของรัฐบาล จังหวัดระยองจึงมีความเจริญก้าวหน้า ด้านการลงทุนอุตสาหกรรม สามารถเป็นแหล่งรองรับการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมผลิตปัจจัย 4 ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิต เพื่อทดแทนการนำเข้าหรือเพื่อส่งออกตามเป้าหมายของรัฐบาลได้อย่างแน่นอน  น้ำปลารสเด็ด          ที่สุดของน้ำปลาอยู่ที่จังหวัดระยอง  กล่าวคือ  มีโรรงานน้ำปลามากที่สุดในประเทศ  โดยมีถึง  26  โรงงาน  จากทั้งหมด  35  โรงงานทั่วประเทศ  เงินลงทุน  52.88  ล้านบาท  มีคนงานประมาณ  200  คน  นอกจากนั้น  ยังมีการผลิตน้ำปลาแบบ อุตสาหกรรมในครัวเรือนกระจายกันอยู่ทั่วไป  ที่สำคัญน้ำปลาที่ผลิตยังมีรสชาติ แห่งความอร่อยเป็นรสสมกับคำขวัญว่า  ” น้ำปลารสเด็ด “  อย่างแท้จริง ที่กล่าวว่าระยองเป็นเมืองน้ำปลารสเด็ดนั้น  แท้จริงแล้วยังมีความหมายครอบคลุม ไปถึงการประมงทั้งหมด  โดยที่จังหวัดระยองมีชายฝั่งทะเลยาวกว่า  100  กิโลเมตร อาชีพดั้งเดิมของชาวระยอง คือการทำประมง  ปัจจุบันมีเรือประมง  1,230  ลำ มีเนื้อที่ทำการประมงในทะเล ประมาณ  6,225,000  ไร่  มีครัวเรือนที่ทำการประมง จำนวน  7,275  ครัวเรือน  จำนวนชาวประมง  41,569  คน  มีมูลค่าการผลิตจากการประมงในปีที่ผ่านมาเท่ากับ  3,535.73  ล้านบาท นอกจากนั้น  ยังมีการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  การเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย หรือการเลี้ยงปลาในกระชัง  และการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เกาะเสม็ดสวยหรู     เกาะเสม็ด หรือ เกาะแก้วพิสดาร เพชรเม็ดงามของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมพื้นที่ประมาณ 4.5 ไร่ ห่างจากฝั่งบ้านเพ ประมาณ 6.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีหาดทรายสวยงามตามธรรมชาติ มีป่าไม้ และภูเขา ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแบบผสมผสานกลมกลืน บรรยากาศสงบเงียบ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวเกาะเสม็ดนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และส่วนที่ราษฎรอาศัยอยู่เดิม มีสถานที่พักบริการ เช่น บังกาโล รีสอร์ท อยู่เรียงรายริมชายหาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคในระดับดี ได้แก่ ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ถนนและทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สระน้ำจืด(สระอโนดาษ) และไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการติดตั้งโรงจักรไฟฟ้าบนเกาะเสม็ด ในปี 2539 โดยมีแผนงานวางเคเบิ้ลใต้น้ำในโอกาสต่อไป ปัญหาที่สำคัญ    ปัญหาที่สำคัญของเกาะเสม็ดคือ เรื่องขยะ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น[…]

ที่เที่ยวระยอง

ข้อมูลจังหวัด ระยอง ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร

จังหวัด ระยอง ที่เที่ยวระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม ระยองมีชื่อในประวัติศาสตร์ไทยครั้งแรกในครั้งที่กรุงศรีอยุธยาแตก พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นช่วงสั้นก่อนที่จะเข้าตีจันทบุรีและรวบรวมกำลังทหารเพื่อยึดกู้กรุงศรีอยุธยา ระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ในระยอง กองทัพเรือก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วย ปัจจุบันนี้ในเมืองระยองผู้คนก็ยังนับถือพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเห็นได้จากอนุสาวรีย์ของพระองค์​ ณ​ วัดลุ่มมหาชัยชุมพลในตัวเมืองระยองที่มีผู้คนมาสักการะมากมาย มากไปกว่านั้นถนนสายสำคัญในตัวเมืองระยองยังมีชื่อว่า “ถนนตากสินมหาราช” และยังมี สถานที่ท่องเที่ยว ระยอง อีกมากมาย สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด : ต้นมะพร้าว เกาะเสม็ด และพลับพลาที่ประทับในรัชกาลที่ 5 บนเกาะเสม็ด คำขวัญประจำจังหวัด : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด : ต้นกระทิงหรือสารภีทะเล (Calophyllum inophyllum) ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีราชา อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย โดยมีชายฝั่งยาวมากกว่า 100 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านฉาง อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา ที่เที่ยวยอดนิยม จ.ระยอง เกาะเสม็ด ที่เที่ยวระยอง หาดทรายแก้ว ชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดบนเกาะเสม็ด นอกจากเสน่ห์ความขาวละเอียดสวยงามของหาดทรายแล้ว หาดนี้ยังเป็นหาดน้ำตื้น ไม่มีโขดหิน จึงเป็นแหล่งรวมบริการเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆ ทั้งห่วงยาง แพยาง เรือคายัค เจ็ตสกี บานาน่าโบต ฯ นั่งๆ นอนๆ มองผู้คนผ่านไปผ่านมาก็เพลินตาดี หาดทรายแก้วมีร้านอาหารและที่พักให้เลือกมากมายหลายระดับ ยามค่ำคืนก็ยังครึกครื้นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ออกมานั่งสังสรรค์ ใครที่ชอบเที่ยวแบบคึกคัก รักความสะดวกสบาย ไม่เงียบเหงา ก็ต้องที่นี่เลย….    อ่าววงเดือน อ่าวที่คุ้นหูและคึกคักพอประมาณรองลงมาจากหาดทรายแก้ว และเป็นจุดที่เรือโดยสารจะมาลอยลำรับ-ส่งนักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ รองจากท่าเรือหน้าด่าน  เสน่ห์อันโดดเด่นของอ่าววงเดือนคือมีความหลากหลายในอ่าวเดียว ใครที่ชอบความคึกคักต้องเลือกที่พักกลางอ่าว ซึ่งจะมีทั้งร้านอาหารหลายร้าน บาร์ มินิมาร์ท และร้านเช่าเครื่องเล่นทางน้ำ แต่ถ้าชอบพัแบบสงบๆ ก็ต้องลองเลือกที่พักหัวอ่าวหรือท้ายอ่าว ใครที่มีกลุ่มเพื่อนที่มีสมาชิกหลากหลายแนวจนกลัวเอาใจไม่ถูก แนะนำหาดนี้เลย   อ่าวไผ่ ใครที่ชอบความคึกคัก ต้องพักอ่าวไผ่ รับรองไม่มีเงียบเหงา เพราะทั้งอ่าวเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร ผับ และบีชบาร์ตลอดแนวชายหาด เรียกได้ว่าเป็นอ่าวที่มีสีสันที่สุดบนเกาะเสม็ดเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะบรรยากาศตอนค่ำ ที่ร้านรวงริมหาดต่างๆ เริ่มแปลงโฉมเก็บร่มและเปลผ้าใบ เปลี่ยนมาเป็นปูเสื่อสาน วางหมอนอิงให้นั่งพิงชิลๆ แต่พอตกดึกมีโชว์ควงกระบองไฟ สลับกับดีเจเปิดแผ่นให้แดนซ์จนข้ามคืน    อ่าวลุงดำ อยู่ถัดมาจากอ่าวแสงเทียน เดินถึงกันได้ เป็นหาดเล็กๆ ยาวไม่ถึง 200 เมตร ความโด่งดังที่นี่คือต้นตำรับสะพานไม้คลาสสิกที่ทอดยาวลงไปในทะเล ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร อาปาเช่ ที่สามารถนั่งทานอาหารเหนือน้ำทะเลได้ชิลๆ และเป็นจุดที่คนนิยมมาตกปลาที่ปลายสะพานไม้    อ่าวหวาย ว่ากันว่าชายหาดที่อ่าวหวายแห่งนี้ เงียบสงบและสวยที่สุดบนเกาะเสม็ด ทีเด็ดอยู่ที่หาดทรายขาวสะอาดและต้นเทียนทะเลที่ขึ้นตลอดแนวชายหาดจะนอน ฟังเสียงคลื่นจากห้องนอน หรือเดินเล่นย่ำเท้าไปบนทรายขาวละเอียดที่เกิดจากปะการังก็เพลิดเพลินดีจัง แถมยังมีรีสอร์ทอยู่เพียงแห่งเดียวคือเสม็ดวิลล์ บรรยากาศจึงเป็นส่วนตัวมากก… เหมือนทั้งหาดเป็นของเราคนเดียว….    อ่าวน้อยหน่า เขยิบขึ้นไปทางเหนือของเกาะเสม็ด มีอ่าวเล็กๆ ที่อยู่ใกล้หมู่บ้านชาวประมงอย่างอ่าวน้อยหน่าซ่อนตัวอยู่เงียบๆบรรยากาศที่นี่จึงแตกต่างจากชายหาดอื่นๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีรีสอร์ทเปิดอยู่ไม่มากเท่าชายหาดดังๆ และยังมีชายหาดตื้นเหมาะแก่การเล่นน้ำมาก  หากเพื่อนๆ คนไหนต้องการหาที่พักสงบๆ แนะนำอ่าวน้อยหน่านี่เลยค่ะ   ร้านอาหารอร่อยเหาะในเกาะเสม็ด นอกจากทะเลสวย บรรยากาศดีแล้ว ที่เกาะเสม็ดยังมีที่กินอร่อยๆอีกมากมาย รายรอบเกาะ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีบุคลิกร้านที่แตกต่างกันไป  ใครที่ชอบไปอ่าววงเดือน คงจะพลาดไม่ได้เลยที่จะลองแวะทานร้านอาหารริมทะเล เท้าจุ่มน้ำ นั่งบนแคร่ชิลๆ และก็ทานอาหารไปด้วย ตกดึกค่ำคืนก็จะมีโชว์ควงกระบองไฟ  ส่วนใครชอบดนตรีสนุกๆ ก็ต้องไปที่หาดทรายแก้ว แต่หากใครรักความสงบก็มีร้านอาหารต่างๆ ตามที่พักที่บรรยากาศโรแมนติกไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันค่ะ      ที่พักหลากหลายสไตล์ในเกาะเสม็ด ที่พักส่วนใหญ่ที่เกาะเสม็ด ส่วนใหญ่จะติดทะเลกันแทบทั้งนั้น เนื่องจากหาดทรายรอบๆ เกาะเสม็ดนั้นมีมากมาย หลายอ่าว หลายหาด เดินเล่นชิลริมชายหาดได้ แถมก็ยังเล่นน้ำทะเล ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย  ซึ่งที่พักเกาะเสม็ดก็จะมีหลากหลายสไตล์ตามความต้องการ  หากใครชอบแบบสะดวกสบาย โมเดิร์น หรูหรา ต้องลองไปที่ ทรายแก้วบีชรีสอร์ท, เสม็ดพาวิลเลี่ยน, วิมานเสม็ด, อ่าวพร้าวรีสอร์ท เป็นต้น     แต่ถ้าใครชอบสไตล์ง่ายๆ พักแบบบังกะโล มีร้านอาหารอยู่ริมทะเล ใจกลางอ่าวเดินทางสะดวก ก็ต้องที่ ทมพิซซ่า รีสอร์ท, ไนซ์แอนด์อีซี่ รีสอร์ท,​ กรีนเพลส ซีฮอร์ส รีสอร์ท เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักเป็นหลัง พักได้ 6-10 คน ใครกำลังหาที่พักสำหรับกลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว ลองดูแนวนี้เลย เกาะทะลุ ที่เที่ยวระยอง เกาะทะลุ อีกหนึ่งทะเลน่าเที่ยว เป็นเกาะโดดเดี่ยวในกลุ่มเกาะบริวารของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ห่างจากเกาะกุฎี ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 69 ไร่ อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด พื้นที่ส่วนใหญ่ของ เกาะทะลุ เป็นป่าทึบ ทางทิศตะวันตกของเกาะเป็นแนวหน้าผาสูงชัน ทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นหาดทรายขาวสะอาด จุดเด่นของ เกาะทะลุ อยู่ที่ชายหาดสวย น้ำทะเลใส เงียบสงบ มีจุดชมวิว และจุดดำน้ำ ถือเป็นเกาะที่มีแนวปะการังที่สวยที่สุดของทะเลระยอง (ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ ช่วง พฤศจิกายน – เมษายน)   การเดินทางไป เกาะทะลุ : เหมาเรือข้าม จากเกาะเสม็ด จากท่าเรือบ้านเพ หรือชายหาดอำเภอแกลง ซึ่งเป็นตำแหน่งใกล้เกาะทะลุ เกาะกุฎี ที่เที่ยวระยอง หากอยากหาความสงบริมหาดทราย ในแบบที่น้ำใส หาดทรายสวย และคนไม่มาก หลายคนเอนเอียงไปทางทะเลใต้ แต่ใครจะรู้บ้าง ว่าฝั่งตะวันออก ไม่ใกล้ไม่ไกล อย่างเมืองระยองนี้ ยังคงมีเกาะที่สวยงาม ไม่แพ้เกาะเสม็ดเลย เรากำลังพูดถึง เกาะกุฎี เกาะอันสงบเงียบภายใต้ธรรมชาติอันสมบูรณ์ ที่ฝั่งตะวันออกของเกาะเสม็ด และอยู่ไม่ไกลจากเกาะเสม็ดนัก มีเกาะเล็กๆ ที่สงบเงียบ น้ำใส หาดทรายขาว และแนวประการังรอบเกาะ นั่นก็คือเกาะกุฎี จัดว่าเป็นเกาะที่มาหาดสวย ทะเลใส ปะการังน้ำตื้นงามมากไม่แพ้ทะเลใต้ นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ จะมาแบบ One day trip น้อยคนนักที่จะมาแวะพัก ใครที่จะมาที่นี่ ต้องเหมาเรือจากบ้านเพ หาดสวนสน เพื่อมาลงที่เกาะ มีให้เช่าทั้งเรือยนต์ เรือสปีดโบ๊ท หรือเหมาเรือลากเรือกล้วย (นั่งได้ประมาณ 6-7 คน)[…]